Thế Mạnh Của Trường

Đạt nhiều thành tích, luôn nâng cao chất lượng dạy và học

Chương Trình Học

Trường Mầm Non Việt Mỹ được thiết kế theo chuẩn “Môi trường học tập quốc tế”

Nhà Trẻ

Giờ học: 6h45 – 17h ( T2->T7)
Ngoài giờ: 17h – 19h

Số lượng
18-25 bé/ lớp

Số giáo viên
3 cô/ lớp

Độ tuổi
2 tuổi

Lớp Chồi

Giờ học: 6h45 – 17h ( T2->T7)
Ngoài giờ: 17h – 19h

Số lượng
18-25 bé/ lớp

Số giáo viên
2 cô/ lớp

Độ tuổi
4 tuổi

Lớp Mầm

Giờ học: 6h45 – 17h ( T2->T7)
Ngoài giờ: 17h – 19h

Số lượng
18-25 bé/ lớp

Số giáo viên
3 cô/ lớp

Độ tuổi
3 tuổi

Lớp Lá

Giờ học: 6h45 – 17h ( T2->T7)
Ngoài giờ: 17h – 19h

Số lượng
18-25 bé/ lớp

Số giáo viên
2 cô/ lớp

Độ tuổi
5 tuổi

Tin Tức Và Các Hoạt Động

Bài viết và tin tức hoạt động của các bé tại trường Mầm Non Việt Mỹ